Danske Statsministre

Afsnit 21: Holstein-Ledreborg & Berntsen (1909-1913)

December 31, 2018

Klaus Berntsen fremsatte i 1912 en lov om en ændring af grundloven, hvor den priviligerede valgret til Landstinget skulle ophæves.

Men først i 1915 blev grundlovsændringen endeligt vedtaget under Zahle som konseilspræsident, og dermed gik Berntsen formentlig glip af en større plads i historiebøgerne.

Med afstemningsresultatet 33 mod 31 i Landstinget blev den priviligerede valgret stående nogle år endnu. Den ret sikrede dem, der bidrog mere til statskassen - i form af eksempelvis at betale jordskatter - større indflydelse ved valg.

Holstein-Ledreborg sad på posten som konseilspræsident inden Berntsen, og fælles for dem begge var arbejdet med forsvarsordninger, ligesom de begge mærkede I.C. Christensens store magt i Venstre.